Privacybeleid

Table of contents

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Privacybeleid

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beschermen uw privacy

1. Introductie

Bij SkinVision geven we om uw privacy. We doen er alles aan om de persoonlijke gegevens die u met ons deelt te beschermen en te beveiligen wanneer u onze dienst gebruikt. In dit Privacybeleid leggen we uit wat voor soort gegevens we verwerken en hoe we deze gebruiken. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens die aan het einde van dit Beleid staan vermeld.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig om te begrijpen wat we doen. Als we wijzigingen aanbrengen die betrekking hebben op uw toestemming en onderliggende informatie, zullen we u altijd op de hoogte brengen voordat u onze dienst gebruikt.

Als u het niet eens bent met onze verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid, kunt u het gebruik van onze Diensten niet voortzetten. Dit is vanwege de minimale hoeveelheid aan gegevens die wij nodig hebben om u een veilig en effectief medisch hulpmiddel te bieden.

Als u akkoord gaat met ons Privacybeleid, heten wij u van harte welkom bij onze dienst en kunt u beginnen met het gebruik van onze applicatie en bijbehorende Diensten. 

Hieronder vindt u korte beschrijvingen van de informatie in dit Privacybeleid.

1.1. De persoonlijke gegevens die SkinVision verzamelt

Om u te kunnen helpen bij het monitoren van de gezondheid van uw huid, hebben we bepaalde gegevens nodig om u onze diensten te kunnen aanbieden. U kunt zich aanmelden voor onze diensten in de App door uw e-mailadres te gebruiken. We verzamelen informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze App of Website. Het soort informatie dat we verzamelen, kan bijvoorbeeld het type apparaat, de software die u gebruikt, uw locatie, de ingestelde taal en uw IP-adres omvatten. Daarnaast verzamelen we de gegevens die u in de App verstrekt, inclusief de antwoorden op de vragenlijst over uw huidprofiel en de foto’s die u maakt.

1.2. Waarom SkinVision uw gegevens verzamelt

We verwerken uw gegevens om u op de best mogelijke manier te kunnen helpen, en om u te voorzien van een veilig en effectief medisch hulpmiddel. We hebben bepaalde gegevens nodig om u onze volledige dienst te kunnen aanbieden en u te helpen bij uw gezondheidstraject. We kunnen uw gegevens tevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden om onze dienst te verbeteren. Bovendien kunnen uw gegevens worden verwerkt voor klantenservice, marketing, communicatie en voor juridische doeleinden.

1.3 SkinVision via uw zorgverzekeraar

Wanneer u via uw zorgverzekeraar toegang krijgt tot de SkinVision Diensten verwerken wij mogelijk aanvullende gegevens.

1.4. SkinVision en derden

SkinVision heeft externe dienstverleners die helpen onze diensten te leveren of te verbeteren. Dit omvat dienstverleners, betalingsproviders en financiële instellingen, zakelijke partners of onderzoeksinstellingen.

1.5. SkinVision en sociale media

Op onze Website hebben we deel- en like-knoppen geïntegreerd waarmee u onze inhoud met uw netwerk kunt delen.

1.6. Privacy, gegevensbeveiliging en gegevensopslag

SkinVision heeft verschillende maatregelen en procedures geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bepaald door Europese en Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. We bewaren uw gegevens gedurende 12 maanden nadat u zich heeft afgemeld voor onze dienst.

1.7. Persoonlijke gegevens van kinderen

U kunt alleen van onze dienst gebruik maken wanneer u achttien (18) jaar of ouder bent.

1.8. Uw rechten – toegang tot uw gegevens 

U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw gegevens te bekijken, corrigeren, verwijderen of verkrijgen. U heeft tevens het recht om de toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben in te trekken. U kunt dit doen per post of e-mail, met behulp van de onderstaande adressen. U heeft daarnaast tevens het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (BGA) als u zich zorgen maakt over uw rechten.

Daarnaast heeft u het recht een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke en gezondheidsgegevens te doen. In dat geval kunt u emailen naar support@skinvision.com.

1.9 Toestemming wetenschappelijk onderzoek

Veilig omgaan met uw gegevens is een prioriteit voor SkinVision. We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken ter ondersteuning van onze onderzoeksdoeleinden. Uw gegevens worden gebruikt om de SkinVision Service te verbeteren.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Het doel is om de impact van het gebruik van SkinVision op de secundaire en tertiaire gezondheidszorg en / of de nauwkeurigheid van de SkinVision Service te bestuderen. Er is geen risico voor uw privacy, aangezien informatiebeveiliging in overeenstemming is met de AVG-regelgeving en de ISO 27001-norm. Houd er rekening mee dat uw verzekeringsclaim niet wordt beïnvloed door dit onderzoek, aangezien de gegevens niet op individueel niveau worden geanalyseerd. 

De gegevens die wij tijdens een wetenschappelijk onderzoek verwerken, bewaren wij ten behoeve van verder onderzoek en / of verbetering van de door ons geleverde Diensten, tenzij anders bepaald.

1.10 Verantwoordelijke partij voor de verwerking

SkinVision B.V., gevestigd in Amsterdam, is de eigenaar en exploitant van de dienst en is de beheerder van persoonlijke gegevens die worden verwerkt via de Website en de App. Hieronder vindt u de volledige uitleg over hoe wij uw gegevens verwerken.

2. De persoonlijke gegevens die SkinVision verzamelt

 

2.1 Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt

De gegevens die u ons verstrekt, worden door ons verzameld en gebruikt (‘verwerkt’) om u onze beste service te kunnen aanbieden. De minimale informatie die u ons dient te verstrekken om toegang te krijgen tot onze Diensten is uw voor- en achternaam, geboortedatum en e-mailadres.

In onze App kunt u informatie verstrekken over uw huidtype en risicoprofiel. Wij verzamelen tevens de foto’s die u maakt van uw huidlaesies en de manier waarop u deze opslaat, ordent en becommentarieert. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming is het ons niet toegestaan dit soort informatie op te slaan en kunnen we u onze dienst niet aanbieden. 

Andere informatie die wij verzamelen is uw betalingsinformatie en de informatie die u verstrekt om uw persoonlijke profiel mee aan te vullen: uw voor- en achternaam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, locatie, telefoonnummer, taal.

Wanneer u onze Smart Check-dienst gebruikt en een foto van uw huidplek invoert voor analyse door onze service, slaan wij deze foto’s op en verzamelen we de informatie van uw evaluaties. We doen dit om u te kunnen helpen bij uw gezondheidstraject. Om de SkinVision diensten te kunnen leveren, moeten we uw gezondheidsgegevens veilig kunnen behandelen. Dit betekent dat we uw foto verwerken met onze algoritmen om te zoeken naar onregelmatige patronen die vaak voorkomen in kankerachtige huidvlekken. We slaan de foto op onze servers op, zodat u foto’s van laesies in de loop van de tijd kunt vergelijken en op veranderingen kunt controleren. Bovendien heeft ons interne team van experts en dermatologen toestemming nodig om de foto’s te controleren met het oog op kwaliteitscontrole. Mocht ons team tekenen detecteren die verder moeten worden beoordeeld, neemt het contact met u op en adviseert het u over de volgende stappen die u moet nemen.

We zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen om ons toe te staan dit soort informatie op te slaan voordat u een dergelijke service gebruikt, zonder uw toestemming kunnen we u onze service niet leveren. Door dit privacybeleid te accepteren, stemt u in met de verwerking van uw gezondheidsgegevens.

Als onderdeel van uw gezondheidstraject kunnen we u e-mails sturen met betrekking tot het verstrekte advies en u helpen door u eraan te herinneren om medische hulp in te roepen wanneer dat nodig is. Als u deze e-mails wilt  beantwoorden en contact wilt opnemen met onze Klantenservice, verzamelen wij tevens de gegevens die u hierbij verstrekt.

Wanneer u onze App gebruikt, verzamelen wij tevens gegevens die uw mobiele apparaat en uw gebruik van het platform identificeren. De informatie wie we verwerken, omvat instellingen met betrekking tot meldingen, apparaatspecifieke instellingen en kenmerken, systeemactiviteit, locatiegegevens, IP-adres, taalinstellingen, app-crashes en overige apparaat-informatie, toegangsdata en -tijden van uw gebruik van de app.

We verzamelen gegevens wanneer u ons feedback geeft via uw Apple App Store, Google Play Store of de vragenlijst.

2.2. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt met betrekking tot de gezondheid van anderen

Onze dienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Als u anderen wilt helpen, doe dit dan door ze aan te moedigen hun eigen versie van SkinVision te downloaden. Dit zal hen helpen bij hun gezondheidstraject en zorgt ervoor dat gezondheid gerelateerde berichten naar de juiste persoon worden gestuurd.

2.3 Automatisch verzamelde persoonlijke gegevens

Tijdens uw bezoek aan onze Website of App, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens over u, uw bezoek aan de dienst en het apparaat dat u gebruikt. Deze gegevens omvatten gegevens over de hardware, software, besturingssystemen, internetbrowser, het IP-adres, de taal- en applicatie-instellingen en versie. We verzamelen ook gegevens over wanneer en hoe u de dienst heeft gebruikt, inclusief interactie met de elementen erop en welke pagina’s u heeft bezocht binnen de App of op de Website

3. Waarom SkinVision uw gegevens verzamelt

We gebruiken uw gegevens om u op de best mogelijke manier te helpen, uw gegevens kunnen om de volgende redenen worden gebruikt:

Gezondheidstraject: De belangrijkste reden waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken, is om u van onze kernservice te voorzien: hulp bieden bij het gezondheidstraject van uw huid en u helpen bij het vroegtijdig opsporen van onregelmatige patronen op uw huid, wat een potentieel teken kan zijn van de ontwikkeling van huidkanker.

Beheer en verbetering van onze Diensten: wij verwerken uw gegevens om onze Website, App en bedrijf te beheren en om onze diensten continu te verbeteren.

Klantenservice: onze klantenservice is er om u te helpen en we verwerken uw gegevens om dit te doen. We kunnen u e-mailmeldingen en / of in-app-berichten sturen met betrekking tot de resultaten van analyses. Dit omvat e-mails waarin wij u informatie verstrekken en u vragen ons gegevens te verstrekken m.b.t. mogelijke vervolgacties.

Marketing: om u op de hoogte te houden, kunnen we u mededelingen sturen met betrekking tot onze onderneming, per e-mail of via andere contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Als u persoonlijke gegevens indient voor publicatie op onze Website, zullen wij die gegevens gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

Daarnaast gebruikt SkinVision een marketingtool om SkinVision te ondersteunen met zakelijke inzichten in gebruikersgedrag. Houd er rekening mee dat uw gezondheidsgegevens nooit worden verwerkt voor deze marketingdoeleinden.

Communicatie: we sturen u berichten over evaluaties die u via de App maakt. Als u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, kunnen we u niet-commerciële berichten sturen, inclusief onze nieuwsbrief. Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij u een vragenlijst toesturen of u uitnodigen om een beoordeling van uw ervaringen met onze service te geven. We kunnen tevens contact met u opnemen over feedback, vragen en klachten die u heeft doorgegeven met betrekking tot onze Website en App.

Onderzoeksactiviteiten: om het onderzoek naar huidkanker en detectiemethoden te ondersteunen, kunnen we uw gegevens, gepseudonimiseerd (zonder een directe link naar uw identiteit) of geanonimiseerd (zonder dat wij u überhaupt kunnen identificeren) voor onderzoeksdoeleinden verwerken. Dit kan het delen van uw gegevens met zorgvuldig geselecteerde externe onderzoeksinstellingen omvatten. Door uw foto’s in de App te uploaden, stemt u expliciet in met de verwerking van de foto’s ten behoeve van de levering van de diensten en de anonieme verwerking ervan voor onderzoek en het testen van onze diensten. Als zodanig kunnen uw foto’s worden beoordeeld door onze werknemers of door externe consultants die voor ons werken en die gebonden zijn door strikte geheimhouding. Raadpleeg artikel 10 van dit privacybeleid voor meer informatie over de toestemming voor wetenschappelijk onderzoek. 

Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens verwerken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoek en naleving van wet- en regelgeving, of om de gebruiksvoorwaarden van de dienst te handhaven zoals redelijkerwijs verwacht.

We verzamelen en verwerken uw gegevens op basis van de volgende juridische gronden:

Contractuele vereiste: om het contract uit te voeren dat u met ons aangaat wanneer u onze Diensten gebruikt, is het nodig dat we essentiële gegevens verwerken. Als u een van onze betaalde diensten wilt gebruiken, verwerken we uw e-mailadres, foto’s van huidplekken, risicobeoordeling en betalingsinformatie.

Legitieme belangen: we willen onze dienst verbeteren en uitbreiden. Sommige van uw gegevens kunnen ons helpen onze Dienst en Website te verbeteren en te promoten. Andere gegevens hebben we mogelijk nodig voor administratieve en juridische doeleinden of fraudebestrijding activiteiten.

Wettelijke verplichtingen: we moeten ons aan bepaalde wetten en (landspecifieke) voorschriften houden. Om hieraan te voldoen, hebben we informatie nodig over uw locatie en geboortedatum.

Toestemming: voor bepaalde promotie- en marketingactiviteiten kunnen we om aanvullende toestemming vragen. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan dit beleid kunt vinden. 

Expliciete toestemming: gegevens over de gezondheid van uw huid en risicobeoordelingen vallen onder een gevoeliger categorie gegevens. Om deze gegevens rechtmatig voor u te verwerken, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voordat we u toegang kunnen geven tot onze Dienst. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit beleid. Wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we u onze Diensten niet leveren en dient u het gebruik van onze Diensten te stoppen.

4. SkinVision via uw zorgverzekeraar

Wanneer u via uw zorgverzekeraar toegang krijgt tot de SkinVision Diensten verwerken wij mogelijk aanvullende gegevens. Zo kan het voorkomen dat wordt gevraagd naar het persoonlijke identiteitsnummer, omdat we bij wet verplicht zijn deze gegevens te verwerken voordat we de dienst leveren.

5. SkinVision en derden

SkinVision kan om specifieke redenen uw persoonlijke gegevens delen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze partijen zijn Verwerkers voor uw persoonlijke en gezondheidsgegevens. Hier vindt u een overzicht van partijen waar de SkinVision Service mee werkt:

● Feedback van gebruikers over de ervaring met onze service is voor ons van vitaal belang. Wij gebruiken Satismeter om gebruikers een Net Promotor Score (NPS) te laten geven en eventuele opmerkingen achter te laten. Hiervoor is het nodig om bijvoorbeeld het emailadres te delen.

● We gebruiken Branch.io om het deeplinken naar onze applicatie mogelijk te maken. Op deze manier kunnen we een verbeterde gebruikservaring van onze service realiseren.

● Crashlytics wordt door ons development team gebruikt om crashes in onze apps te kunnen herkennen om zo onze service voortdurend te kunnen blijven verbeteren.

● Onze app maakt gebruik van Firebase voor analytische en marketing doeleinden en het versturen van pushberichten naar onze gebruikers.

● Wij gebruiken Leanplum voor marketing automation en klantenservice doeleinden.

● Sendgrid wordt gebruikt voor het afleveren van servicemails die wij moeten versturen als onderdeel van de SkinVision Service. Hiervoor is het nodig om bijvoorbeeld het emailadres te delen.

● Twilio wordt gebruikt voor het afleveren van SMS-tekstberichten die wij moeten versturen als onderdeel van de SkinVision Service.

● Wij gebruiken Zendesk voor het afhandelen van klantenservice emails.

● Wij gebruiken Adyen om uw betalingsgegevens te verwerken. Adyen kan persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, adres en / of telefoonnummer verzamelen om uw betaling te kunnen verwerken. Er worden geen gezondheidsgegevens verzameld door Adyen.

● Wij gebruiken AWS om onze database in hun systemen op te slaan.

● OpenWeatherMap API gebruikt uw locatie zodat wij u een gepersonaliseerde UV-index kunnen bieden.

● Vecozo koppelt gegevens van gebruikers aan hun gegevens binnen de databases van zorgverzekeraars om te controleren op volledigheid van declaraties en bijpassende details. Controle van het verzekeringsbeleid voor verzekerde nederlandse gebruikers.

● Voor wetenschappelijk onderzoek delen we gegevens met het Erasmus MC en TTP Zorg

● We verstrekken geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens aan uw verzekeringsmaatschappij

6. SkinVision en sociale media

SkinVision gebruikt sociale media om verschillende redenen. Op onze website hebben we like- en deel-knoppen van sociale media geïntegreerd (Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit), waarmee u de artikelen die u waardeert, rechtstreeks met uw netwerk kunt delen. De plug-ins voor sociale media kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u ervoor kiest om inhoud van onze Website met uw netwerk te delen of leuk vindt. SkinVision heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens door deze netwerken.

7. Privacy, gegevensbeveiliging en gegevensopslag

 

7.1 Privacy

Alle gegevens die u ons verstrekt en die wij van u verzamelen, worden opgeslagen op beveiligde cloud-servers (de Servers) op het grondgebied van de Europese Unie, of verwerkt door vertrouwde externe serviceproviders buiten de EU, die aan dezelfde hoge normen zijn onderworpen. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan en opgeslagen op een locatie buiten uw eigen land. Door uw persoonlijke gegevens in te vullen, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de servers.

Persoonlijke gegevens kunnen tevens worden verwerkt door medewerkers of door externe dienstverleners die buiten uw land voor ons werken. We ondernemen passende acties om ervoor te zorgen dat externe serviceproviders uw gegevens veilig en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving behandelen.

7.2 Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die u via de App en/of de Website verstrekt, worden gecodeerd (‘encrypted’) wanneer deze worden van of naar de servers worden verstuurd, met behulp van industriestandaard codering (TLS). Bovendien worden gegevens in gecodeerde vorm opgeslagen wanneer ze op de servers staan.

We slaan uw accountgegevens en uw digitale afbeeldingen op in afzonderlijke datastores. De cloud-serverinfrastructuur wordt beschermd met behulp van firewalls en monitoring.

Wij werken met passende procedures om ongeautoriseerde toegang tot en/of misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

SkinVision gebruikt passende procedures en bedrijfssystemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Verder gebruiken we beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens op onze servers. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

7.3 Gegevensopslag

SkinVision zal uw persoonlijke gegevens vernietigen of de-identificeren als deze niet langer nodig zijn voor het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

Als u de Diensten stop zet en uw account verwijdert, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 12 maanden, waarna wij uw gegevens verwijderen. We bewaren de afbeeldingen die u voorafgaand aan de beëindiging hebt geüpload alleen in anonieme vorm, voor medisch, klinisch en commercieel onderzoek en voor het testen van de Diensten. We zullen uw toestemming vragen om uw gegevens anoniem te verwerken voor onderzoeksdoeleinden.

We bewaren (elektronische) documenten met persoonlijke gegevens:

● voor zover wij wettelijk verplicht zijn;

● als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en

● om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan derden met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico).

8. Persoonlijke gegevens van kinderen

Onze service kan alleen worden gebruikt wanneer u achttien (18) jaar of ouder bent. Wanneer we persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan achttien (18) jaar oud identificeren, zullen we de gegevens verwijderen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

9. Uw rechten – toegang tot uw gegevens

We zullen u op uw verzoek toegang geven tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard. We zullen de gegevens aan u verstrekken op een gestructureerde, begrijpelijke en door een computer leesbare manier. We verzoeken u om ons een bewijs van uw identiteit te verstrekken (hiervoor accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres). We zullen van u verlangen dat u uw Burgerservicenummer en foto onzichtbaar voor ons maakt.

In uw verzoek om toegang vragen we u ook om, zo duidelijk mogelijk, het type gegevens te identificeren waartoe u toegang wilt hebben. We zullen uw verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens binnen 30 dagen nakomen en als u ermee instemt, kunnen wij hiervoor redelijke kosten in rekening brengen die door ons zijn gemaakt om u toegang tot deze gegevens te geven.

U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw gegevens te bekijken, corrigeren, verwijderen of verkrijgen. U heeft tevens het recht om de toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben in te trekken. U kunt dit doen per post of e-mail, met behulp van de onderstaande adressen. U heeft daarnaast tevens het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (BGA) als u zich zorgen maakt over uw rechten, of als u van mening bent dat we uw gegevens onrechtmatig verwerken.

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die u betreffen, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling.

U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken en wij bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

10. Toestemming voor wetenschappelijk onderzoek

Veilig omgaan met uw gegevens is een prioriteit voor SkinVision. We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken om onze onderzoeksdoeleinden te ondersteunen.

Alle foto’s die op onze servers worden verwerkt en opgeslagen, worden geanonimiseerd en gebruikt om onze technologie te helpen nauwkeuriger huidkanker op te sporen en levens te redden. Als we vinden dat een van uw foto’s een verdachte huidvlek laat zien, kunnen we contact opnemen om meer informatie te vragen over de huidvlek op de foto, d.w.z. toegang tot een histopathologisch rapport. Deze informatie helpt om onze service verder te verbeteren, en helpt meer mensen om verdachte moedervlekken en andere huidvlekken met grotere nauwkeurigheid te detecteren.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Het doel is om de impact van het gebruik van SkinVision op de secundaire en tertiaire gezondheidszorg en / of de nauwkeurigheid van de SkinVision Service te bestuderen. De analyse in het onderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC Rotterdam, door gezondheidsclaim gegevens van CZ te combineren met de risico-uitkomst van SkinVision. Er is geen risico voor uw privacy, aangezien informatiebeveiliging wordt behandeld in overeenstemming met de AVG-regelgeving en de ISO  27001-norm. Houd er rekening mee dat uw verzekeringsclaim niet wordt beïnvloed door dit onderzoek, aangezien de gegevens niet op individueel niveau worden geanalyseerd.

Afhankelijk van de omstandigheden kunt u toegang krijgen tot onze app voor wetenschappelijk onderzoek. Door deel te nemen aan het onderzoek en onze app te gebruiken, stemt u ermee in dat SkinVision uw gegevens verwerkt ten behoeve van onderzoek en verbetering van de app. De afbeeldingen worden uitsluitend opgeslagen binnen SkinVision-servers, tenzij anders overeengekomen is met u, de gebruiker van de app.

Onderzoeksinstellingen mogen onze Diensten alleen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden na schriftelijke toestemming van SkinVision voor het onderzoeksprotocol. Onderzoeksinstellingen mogen gegevens die zijn verzameld via SkinVision Services alleen gebruiken na schriftelijke toestemming van SkinVision.

11. Verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw gegevens

De Website en de App zijn eigendom van en worden beheerd door SkinVision B.V. Ons hoofdkantoor is gevestigd op Kraanspoor 28, 1033 SE Amsterdam, Nederland. U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven vermelde zakelijke adres, door gebruik te maken van ons contactformulier op de Website, het feedbackformulier in de App, of neem contact op met de Data Privacy Officer per e-mail via regulatory@skinvision.com.

Ervaringen van klanten

William Webber SkinVision Story
"SkinVision gaf me het vertrouwen om naar de dokter te gaan en over mijn huid te vragen"
William Webber
Verenigd Koninkrijk
"Ik denk dat deze app waarschijnlijk mijn leven heeft gered"
Seonaid Sichel
Verenigd Koninkrijk
Seonaid Sichel
Barry Joblin
"Ik sta nu onder streng toezicht"
Barry Joblin
Nieuw-Zeeland
"De melanoom had al jaren op mijn arm kunnen zitten"
Andrew Bartlett
Verenigd Koninkrijk
Andrew Bartlett
William Webber SkinVision Story
"SkinVision gaf me het vertrouwen om naar de dokter te gaan en over mijn huid te vragen"
William Webber
Verenigd Koninkrijk
Seonaid Sichel
"Ik denk dat deze app waarschijnlijk mijn leven heeft gered"
Seonaid Sichel
Verenigd Koninkrijk
Barry Joblin
"Ik sta nu onder streng toezicht"
Barry Joblin
Nieuw-Zeeland
Andrew Bartlett
"De melanoom had al jaren op mijn arm kunnen zitten"
Andrew Bartlett
Verenigd Koninkrijk

Skin Health Articles & News

Squamous Cell Carcinoma pictures​
SkinVision is blij met de score van een 7,5 van De Consumentenbond
5 Tips om jou en je familie te behouden voor huidkanker
Check je huid
Hoe melanoma ontstaat
Hoe melanoom ontstaat
Sabine Olthuis, SkinVision gebruiker
Gratis digitale check door dermatoloog op Huidkankerdag