1. Wprowadzenie

Witamy w SkinVision – na stronie internetowej i w aplikacji na smartfony, będącej usługą do przesyłania informacji i komunikatów dostępną online (zwaną dalej „usługą online”), dostarczaną przez firmę SkinVision B.V. (w dalszej części tekstu określaną jako „SkinVision” lub „my” lub „nas”). Korzystanie z usługi wymaga potwierdzenia przez Ciebie zgody na przestrzeganie wszystkich poniższych warunków świadczenia usługi (zwanych dalej „warunkami”). SkinVision B.V. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i zarejestrowana pod adresem Kraanspoor 28, 1033 SE, Amsterdam, Holandia.

SkinVision może zmieniać niniejsze warunki w dowolnym czasie, a wszelkie takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych warunków dotyczących usług SkinVision dostępnych online. Poprosimy Cię o potwierdzenie, że otrzymałeś zmienione warunki korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszego serwisu.

W odniesieniu do wszelkich zmian w niniejszych warunkach obejmujących istotne zmiany niekorzystne, takie jak zmniejszenie uprawnień lub wyższe koszty, zaoferujemy abonentom możliwość odrzucenia tych zmian w okresie pozostającym do zakończenia ich płatnego planu (co oznacza, że będziemy nadal stosować poprzednią wersję warunków lub umożliwimy abonentom wybór wcześniejszego zakończenia świadczenia usługi z zapewnieniem proporcjonalnego zwrotu poniesionych z góry opłat), w stopniu wymaganym przez przepisy prawa. Możesz zrezygnować z dalszego świadczenia usługi według zmodyfikowanych warunków wysyłając e-mail na adres support@skinvision.com

Jeśli nie akceptujesz tych zaktualizowanych warunków lub nie wyrażasz zgody na podporządkowanie się zmianom po otrzymaniu zawiadomień, powinieneś zakończyć korzystanie ze strony internetowej i z usługi.

SkinVision może od czasu do czasu zaoferować osobom odwiedzającym stronę internetową możliwość skorzystania z dodatkowych funkcji lub usług dostarczanych przez aplikację SkinVision Online Services. Może zajść konieczność zawarcia dodatkowych umów lub udzielenia pozwoleń zanim będziesz mógł skorzystać z tych funkcji lub usług.

Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki lub jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie korzystaj z tej usługi. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich warunków i Instrukcji użycia przed skorzystaniem z usługi. Oprócz niniejszych warunków, usługi dostępne online podlegają także naszej Polityce prywatności oraz Polityce dotyczącej ciasteczek.

2. Dostarczanie usług

SkinVision dostarcza następujące usługi online:

 • aplikację na smartfony z systemem Android lub na iOS (iPhone);
 • portal dotyczący ubezpieczenia zdrowotnego;
 • stronę internetową www.skinvision.com (strona)

Aby skorzystać z usług SkinVision zgodnie z podanym niżej opisem, musisz zalogować się w aplikacji podając swój adres e-mail jako nazwę użytkownika i tworząc hasło. Aby utworzyć konto w aplikacji SkinVision zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego adresu e-mail w ciągu 24 godzin. Możesz spersonalizować swoje konto wybierając zdjęcie profilowe i wypełniając kwestionariusz dotyczący profilu ryzyka oraz typu skóry. 

W zależności od kraju zamieszkania oraz wybranej opcji, aplikacja SkinVision świadczy następujące usługi: badanie Smart Check, badanie kontrolne skóry Skin Check, program zdrowotny Health Program i inne usługi.

Celem usług SkinVision dostępnych online jest pomaganie Ci w kontrolowaniu i obserwacji skóry w miarę upływu czasu, przekazywanie Ci informacji o zdrowiu skóry, umożliwienie Ci oceny profilu ryzyka dla Twojej skóry oraz monitorowania indeksu UV w Twojej lokalizacji. Naszym celem jest podnoszenie Twojej świadomości dotyczącej zdrowia skóry poprzez wysyłanie Ci informacji i przypomnień pozwalających na bieżące śledzenie stanu Twojej skóry.

Badanie Smart Check w aplikacji SkinVision

Badanie Smart Check dostępne w aplikacji SkinVision ma na celu natychmiastowe wskazanie poziomu ryzyka wystąpienia najczęstszych typów nowotworów skóry dotyczącego danego znamienia skórnego, w oparciu o zdjęcie wykonane Twoim smartfonem. Na podstawie przeprowadzonej oceny serwis SkinVision przedstawia zalecenie, czy należy zgłosić się do lekarza na dalsze badania. Serwis buduje Twoją świadomość dotyczącą stanu zdrowia Twojej skóry i umożliwia Ci monitorowanie zmian skórnych w miarę upływu czasu oraz daje wskazówki pomocne w rozmowie z lekarzem.

SkinVision prowadzi ciągłą kontrolę jakości badań Smart Check z udziałem zespołu ekspertów specjalizujących się w działaniu algorytmu i rozpoznawaniu obrazów, przy współpracy z dermatologami. W przypadkach potencjalnego zagrożenia dla zdrowia SkinVision przekaże Ci informację zwrotną dotyczącą działań, jakie należy podjąć.

Celem badania Smart Check jest pomaganie użytkownikom w zrozumieniu problemów dotyczących zdrowia skóry, a nie zastąpienie tradycyjnych metod oceny poziomu ryzyka rozwoju nowotworu skóry; badanie Smart Check nie stawia rozpoznania ani nie zastępuje wizyty u lekarza. Usługa SkinVision nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Badanie Skin Check w aplikacji SkinVision 

W zależności od Twojej lokalizacji SkinVision oferuje usługę badań Skin Check. Badanie Skin Check umożliwia Ci ręczne wykonanie zdjęcia i bezpośrednie przesłanie go do oceny przez lekarza. Nasi dermatolodzy podadzą Ci wskazanie ryzyka i doradzą, jakie działania powinieneś podjąć w następnej kolejności.

Celem badania Skin Check jest pomoc użytkownikowi w zrozumieniu stanu zdrowia swojej skóry w sytuacji, gdy nie jest on w stanie wykonać zdjęcia automatycznie. Badanie Skin Check nie ma na celu zastąpienia tradycyjnych metod oceny poziomu ryzyka rozwoju nowotworu skóry, nie stawia rozpoznania i nie zastępuje wizyty u lekarza. Usługa SkinVision nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci.

Program zdrowotny w aplikacji SkinVision

Aplikacja SkinVision umożliwia także wykupienie planu, który daje Ci dostęp do nieograniczonej liczby badań Smart Check w okresie, gdy plan jest aktywny. Pod koniec okresu obowiązywania tego planu skontaktujemy się z Tobą, aby powiadomić Cię,że Twój plan dobiega końca. Jeśli nie zareagujesz na tę wiadomość lub nie przedłużysz planu, Twoje konto zostanie zredukowane do standardowego konta użytkownika .Możesz zawsze ponownie podnieść status swojego konta.

SkinVision współpracuje z wybranymi ubezpieczycielami lub dużymi firmami działającymi na rynku ochrony zdrowia. Jeśli dostęp do danego planu otrzymałeś za pośrednictwem jednej z tych firm, warunki i czas trwania użytkowania mogą się różnić i zależą od umów i uzgodnień zawartych pomiędzy SkinVision a daną stroną.

Inne usługi

Oprócz powyższych usług SkinVision dostarcza inne usługi umożliwiające Ci robienie zdjęć standardowym aparatem fotograficznym, tworzenie folderów do przechowywania, porządkowania i opisywania zdjęć, aby prowadzić obserwację skóry w czasie. Możesz także wypełnić kwestionariusz, aby ocenić profil Twojej skóry, uzyskać dostęp do swojej biblioteki zawierającej informacje o zmianach skórnych i pobrać informację o indeksie UV w Twojej lokalizacji.

Usługi osobiste

Usługa SkinVision jest dostarczana wyłącznie Tobie, czyli użytkownikowi i właścicielowi indywidualnego konta (usługi osobiste). Użytkownik nie powinien wykorzystywać swojego osobistego konta do wykonywania badań Smart Check lub Skin Check znamion skórnych u innych osób. Jeśli chcesz pomóc innym osobom w kontrolowaniu stanu zdrowia skóry, zachęć ich do pobrania aplikacji SkinVision i utworzenia własnego konta. SkinVision nie odpowiada za informacje osobiste dotyczące stanu zdrowia lub informacje wrażliwe należące do użytkowników nieposiadających konta w aplikacji.

Leczenie

Usługisą dostarczane wyłącznie Tobie (usługi osobiste). Serwis SkinVision przestrzega holenderskich przepisów prawa dotyczących dobrej opieki, artykułu 7:446- 7:468 holenderskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

Aplikacja SkinVision została opracowana w celu wspierania decyzji i wyborów dotyczących zdrowia, które sam podejmujesz w odniesieniu do siebie. Jeśli chodzi o zdrowie i dobro człowieka, Twoje decyzje powinny być zawsze podejmowane wspólnie z Twoim lekarzem prowadzącym lub świadczeniodawcą usług medycznych.

Zbieranie i poufność danych

Możemy dostarczać Ci nasze usługi tylko wtedy, gdy zbieramy od Ciebie pewne dane. Poniżej wymieniono cele, dla których pewne dane są zbierane. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zbieramy Twoje dane, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Twoje dane osobowe są zbierane, aby dostarczać Ci nasze usługi, w tym ocenę ryzyka, opinie, obsługę klienta, usługi marketingowe, komunikaty niemające charakteru reklamowego, do działań naukowych, w celu zarządzania i udoskonalania naszych usług oraz z powodu zobowiązań prawnych.

3. Polityka dotycząca dalszej obserwacji stanu zdrowia

W SkinVision stale udoskonalamy nasze usługi prowadząc działania naukowe. W ramach działań naukowych możemy przeprowadzać kontrolę zdjęć, aby sprawdzić dokładność badania Smart Check. W przypadku, gdy uznamy, że udostępnienie Ci wyników tych kontroli przyniesie korzyści Twojemu zdrowiu, ta informacja zostanie przesłana do algorytmu, który określi, czy powinniśmy skontaktować się z Tobą poza naszą rutynową automatyczną komunikacją.Poinformujemy Cię o wynikach kontroli wysyłając wiadomość na adres e-mail, którego użyłeś jako nazwy użytkownika. Jeśli znajdziemy coś poważnego i nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą przez e-mail, możemy próbować nawiązać z Tobą kontakt telefoniczny pod numerem, który nam podałeś.

4. Kiedy nie wykonywać oceny

SkinVision zaleca dokładne przeczytanie Instrukcji użycia zanim zaczniesz korzystać z badań Smart Check.

Nie korzystaj z aplikacji do wykonywania zdjęć zmian na skórze, które:

 • są w kolorze zbliżonym do otaczającej je skóry, na przykład, gdy zmiana skórna znajduje się na (bardzo) ciemnej skórze (typu V i VI w skali Fitzpatricka) lub na skórze poparzonej przez słońce,
 • zostały wcześniej uszkodzone,
 • są otoczone uszkodzoną skórą (np. otwartymi ranami, owrzodzeniami, krwawieniem, strupami),
 • znajdują się pod paznokciem (paznokciami),
 • znajdująsię blisko (widocznej) blizny (blizn),
 • zawierają substancje obce (np. znaczniki, tatuaże, filtr przeciwsłoneczny, krem, puder, itd.),
 • są pokryte dużą ilością włosów,
 • znajdują się na powierzchni błon śluzowych (np. na wargach, narządach płciowych),
 • znajdują się w lub w pobliżu fałdów skórnych lub
 • nie znajdują się na skórze człowieka.

Zmianę należy fotografować bezpośrednio (tzn. bez użycia dermatoskopu, soczewki, lusterka lub innych przyrządów).

Po wykonaniu badania Smart Check zmiany spełniające którekolwiek z podanych wyżej przeciwwskazań,warunki te mogą mieć nieprzewidywalny wpływ na wynik badania Smart Check. Jeśli masz wątpliwości dotyczące danej zmiany skórnej lub gdy dane znamię zmienia się, jest podrażnione lub krwawi, zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania odnoszą się tylko do badań Smart Check. Przeciwwskazania nie odnoszą się do sytuacji, gdy chcesz zrobić zdjęcie, aby monitorować dane znamię skórne pod kątem jej zmian bez przesyłania go do badania Smart Check lub gdy chcesz pokazać zdjęcie swojemu lekarzowi.

5. Brak gwarancji

Rozumiesz i zgadzasz się, żeusługi SkinVision dostępne online i wszelkie usługi,treści lub informacje zawarte w serwisie SkinVision dostępnym online lub przez niego przekazywane są dostarczane w obecnej formie. SkinVision nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani jakichkolwiek potwierdzeń (w tym między innymi gwarancji dotyczących tytułu prawnego lub nienaruszania praw osób trzecich bądź dorozumianej gwarancji dotyczącej wartości rynkowej lub przydatności do określonego celu) dotyczących tej usługi lub każdego produktu, informacji lub usługi dostarczanych za pośrednictwem tego serwisu.

Ponadto, SkinVision nie gwarantuje, że korzystnie z usług SkinVision Online Services będzie wolne od problemów technicznych w tym, m. in. braku dostępu do informacji, czasu przestoju, zakłóceń pracy serwisu, wirusów lub robaków komputerowych; rozumiesz, że jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i kontroli spełniających Twoje wymagania dotyczące dokładności danych wchodzących i wychodzących.

6. Opłata za usługi

 • Aby korzystać z usług dostępnych online może zajść konieczność przesłania informacji o Twoich rachunkach i płatnościach dokonywanych za pośrednictwem firmy Adyen. Zanim skorzystasz z usług online w ramach aplikacji, innych niż pozostałe usługi SkinVision, będziesz musiał zapłacić należną kwotę podaną w aplikacji lub na stronie internetowej. Udzielasz nam wyraźnego zezwolenia na pobranie należnej kwoty przy użyciu posiadanych przez nas informacji o Twojej płatności. Wszystkie informacje o płatnościach będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone przez naszego usługodawcę zewnętrznego ds. płatności,firmę Adyen.
 • Twój plan nie będzie automatycznie odnawiany.
 • SkinVision współpracuje z pewnymi ubezpieczycielami i dużymi firmami działającymi na rynku ochrony zdrowia. Jeśli uzyskałeś dostęp do badań Smart Check lub do planu za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, opłaty za korzystanie z usługi i czas jej trwania mogą się różnić w zależności od umowy zawartej pomiędzy SkinVision a danym partnerem.

7. Zwrot

 • SkinVision udziela gwarancji zwrotu pieniędzy dla tych Użytkowników, który wyrażą brak zadowolenia z usługi w ciągu 30 dni od zakupu rocznego (na 1 rok) lub 3-miesiecznego planu z nieograniczoną liczbą badań kontrolnych. Gwarancja ta przysługuje jeden raz dla jednego użytkownika. Jest to wyraz dobrej woli ze strony SkinVision, podejmowany wyłącznie z myślą o satysfakcji klientów i w żaden sposób niezwiązany z żadną faktyczną lub potencjalną wadą w funkcjonowaniu usługi. W celu zgłaszania roszczeń prosimy o kontakt pod adresem support@skinvision.com
 • Z wyjątkiem zapisów punktu 7.1., inne płatne usługi nie podlegają zwrotowi. Jeśli uważasz, że w Twoim rachunku jest błąd lub jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu, skontaktuj się z nami pod adresem support@skinvision.com.  
 • Punkty, które wykupiłeś lub którymi zasilono Twój portfel nie podlegają wymianie na pieniądze

8. Zakończenie świadczenia usług

SkinVision zastrzega sobie prawo modyfikacji, czasowego lub stałego zakończenia świadczenia usług lub jakiejkolwiek ich części, w dowolnym czasie, bez powiadomienia lub po powiadomieniu. W stosowanej sytuacji SkinVision dokona na Twoją rzecz proporcjonalnego zwrotu kosztów. Ponadto, Twój dostęp do serwisu może zostać zakończony w dowolnym momencie, jeśli naruszysz warunki tego porozumienia lub jeśli stwierdzimy, że celowo niewłaściwie korzystasz z serwisu lub działasz w sposób nieetyczny lub z jakiejkolwiek innej przyczyny powodującej, że Twój dalszy dostęp do serwisu jest nieodpowiedni.

9. Zastrzeżenie, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

 • Usługi SkinVision dostępne online są dostarczane w celu monitorowania, obserwowania i rozumienia stanu zdrowia Twojej skóry. Usługi online zostały opracowane, aby pomóc zrozumieć i przeprowadzić samoocenę, jednak nie mogą być używane lub uznawane za jedyne narzędzie w celach diagnostycznych lub leczniczych i nie zastępują wizyty u lekarza. Poleganie przez Ciebie na tych usługach zależy od Twojego uznania i ma miejsce na Twoje ryzyko. Przedstawiona ocena ma oszacować ryzyko rozwoju najczęstszych postaci nowotworów skóry u danej osoby (np., czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego) w miarę upływu czasu. Ocena ryzyka opiera się na zdjęciu wykonanym smartfonem, które może nie oddawać odczuwanego przez Ciebie dyskomfortu (swędzenia, podrażnienia, krwawienia), dlatego zdecydowanie zaleca się omówienie swoich czynników ryzyka i wyników oceny z lekarzem prowadzącym. SkinVision nie ponosi odpowiedzialności za Twoją decyzję rezygnacji z omówienia stanu zdrowia swojej skóry, osobistych czynników ryzyka i (lub) wyników oceny ze swoim lekarzem prowadzącym.
 • SkinVision nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień dotyczących informacji zawartych w bibliotece dostępnej online i w aplikacji. Nie gwarantujemy, że informacje medyczne dotyczące usług online będą dostępne, kompletne, w pełni dokładne i aktualne.
 • Niezależnie od powyższego SkinVision zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, odmowy opublikowania wszelkich treści i (lub) usunięcia Twojego dostępu do serwisu.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań w związku z wszelkimi działaniami, które podejmujesz lub których nie podejmujesz, z powodu lub mimo informacji podanych w usłudze online. Jeśli Wystąpi u Ciebie nagła sytuacja medyczna lub masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swojego stanu medycznego w jakimkolwiek zakresie, powinieneś natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną. Nie powinieneś opóźniać zgłoszenia się po pomoc medyczną,przerywać leczenia lub ignorować porady lekarza z powodu informacji zawartych w tej usłudze online.
 • SkinVision nie gwarantuje poprawnego działania badań Smart Check, jeśli korzystasz z badań Smart Check posiadając przeciwwskazania do ich wykonywania.
 • Nasza odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług online ogranicza się do (i) bezpośrednich szkód lub (w przypadku ochrony ubezpieczeniowej) (ii) kwoty wpłaconej z naszej polisy ubezpieczeniowej, jeśli nie dotyczy ona odpowiedzialności:
  • za zgon lub uszkodzenie ciała wynikające z rażącego zaniedbania;
  • za szkody wynikające z oszustwa lub podania informacji niezgodnych ze snem faktycznym;
  • która nie może być ograniczona na podstawie stosownych przepisów prawa.
 • Przy zastrzeżeniu,że nasza strona internetowa oraz informacje i usługi zawarte na naszej stronie internetowej będą dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody bez względu na ich charakter.
 • Nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem Ciebie w odniesieniu do wszelkich strat będących skutkiem jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń od nas niezależnych.
 • Usługi są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku domowego. Dlatego nie będziemy ponosić odpowiedzialności względem Ciebie w związku z wszelkimi stratami biznesowymi, w tym (między innymi) szkodami lub utratą zysków, przychodów, możliwości wykorzystania przychodów, produkcji, spodziewanych oszczędności, umów biznesowych, możliwości handlowych lub wartości firmy.
 • Zgadzasz się, że nie wniesiesz osobiście żadnego roszczenia przeciwko członkom naszego kierownictwa i naszym pracownikom w związku z poniesieniem wszelkich strat związanych ze stroną internetową lub niniejszymi warunkami (to, oczywiście, nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za działania lub zaniechania członków naszego kierownictwa i naszych pracowników).
 • Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie treści publikowane przez Ciebie w mediach społecznościowych korzystając z wtyczki mediów społecznościowych znajdującej się na naszej stronie internetowej.
 • Jeśli Usługi online będą Ci udostępnione za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego lub lokalnego systemu ochrony zdrowia, podmiot ten i jego oddziały,w tym członkowie jego kierownictwa, zleceniobiorcy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności względem Ciebie za wszelkie straty, powinności, roszczenia i wydatki wyni 

10. Prawa autorskie i informacja o znaku towarowym 

Znak „SkinVision” i logo w postaci geometrycznych kół to znaki towarowe i (lub) znaki usługowe należące do SkinVision. Zawartość i projekt usług SkinVision dostępnych online są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi. Nie możesz kopiować, odtwarzać, ponownie publikować, wysyłać, publikować jako wpis, pokazywać, przesyłać lub oprawiać jakiegokolwiek z tych materiałów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właścicieli praw autorskich, z wyjątkiem tego, że możesz oglądać, wyświetlać i wydrukować jedną kopię tych materiałów na jednym komputerze wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego, o ile:

 • nie zmienisz i nie modyfikujesz tych materiałów w żaden sposób;
 • uwzględnisz wszystkie stosowne napisy i zastrzeżenia (w tym zapis o prawach autorskich); i
 • nie będziesz używał tych materiałów w sposób, który sugeruje związek ze SkinVision lub podmiotem powiązanym ze SkinVision. Rozumiesz i zgadzasz się, że tytuł własności tych materiałów nie zostanie przeniesiony na Ciebie, ani żadnego innego użytkownika

11. Zasady ochrony konsumentów

W zależności od Twojego kraju, mogą mieć zastosowanie zasady ochrony konsumentów. Zalecamy zapoznanie się z nimi.

12. Prawo właściwe i sąd

Niniejsze warunki podlegają prawu Holandii i wyłącznej jurysdykcji sądów Holandii (o ile ten wybór prawa i jurysdykcji właściwej nie podlega nadrzędnym obowiązującym przepisom prawa innych zainteresowanych krajów).

Wersja: 3.11