Czy promienie słoneczne mogą powodować raka kolczystokomórkowego?

Długotrwałą ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe uznaje się za istotny czynnik ryzyka powstawania większości nowotworów skóry. I choć promienie UVA i UVB w różny sposób oddziałują na skórę, oba typy promieniowania prowadzą do uszkodzeń. Około 90% nieczerniakowych nowotworów skóry (np. rak kolczystokomórkowy) utożsamia się z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe (promienie słoneczne).
About the author
Vera Heydendael
Dermatolog w szpitalu St Antonius Ziekenhuis

Did you know?

Dzięki aplikacji SkinVision możesz szybko wykrywać oznaki najczęstszych typów nowotworu skóry. Nie jest to natomiast diagnoza. Wczesne wykrywanie ma bardzo duży wpływ na leczenie nowotworów skóry i stanowi jedno z największych wyzwań współczesnej dermatologii z uwagi na poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Im wcześniej wykryjesz potencjalne ryzyko i skontaktujesz się z lekarzem, tym większa szansa uniknięcia najgorszego obrotu spraw. Jeśli wykryjesz nowotwór skóry, korzystając z usługi SkinVision, zalecamy zasięgnąć porady lekarza, który postawi ostateczną diagnozę i określi ewentualne leczenie nowotworu skóry.

SkinVision to płatna usługa medyczna klasy premium. Aplikacja SkinVision działa w oparciu o precyzyjny algorytm sztucznej inteligencji. Oprócz tego jest wspierana przez odznaczający się wysoką jakością zaawansowany system złożony z najlepszych dermatologów z całego świata. Ma on jeden cel: dołożyć starań, aby użytkownik udał się do właściwego lekarza przy pierwszych oznakach zagrożenia nowotworem skóry. Ponadto stale rozszerzamy naszą ofertę, inwestujemy w badania i gromadzimy dowody kliniczne, starając się zapewnić najbardziej wiarygodną, dokładną i spersonalizowaną obsługę. Szczegóły dotyczące cen i abonamentów na usługi SkinVision są dostępne tutaj. Możliwe, że masz prawo do korzystania z aplikacji SkinVision bezpłatnie lub ze zniżką, a koszty dostępu poniesie jeden z naszych partnerów. Sprawdź listę naszych lokalnych partnerów. W aplikacji SkinVision także możesz znaleźć naszych partnerów i bezpośrednio powiązać z nimi swoje konto.

SkinVision to uregulowana prawnie usługa medyczna oferująca nowy wymiar kontroli zdrowia skóry. Poszerza możliwości samokontroli stanu skóry i informuje, kiedy podjąć działania, jak postępować i dlaczego jest to ważne. Umożliwia wczesne i precyzyjne wykrywanie raka skóry oraz oferuje spersonalizowane i oparte na solidnych podstawach porady dotyczące stanu zdrowia i sposobów postępowania. Najważniejszym elementem naszej usługi jest aplikacja SkinVision. Jest to uregulowany prawnie wyrób medyczny, który łączy technologię sztucznej inteligencji z wiedzą fachową dermatologów i innych specjalistów w dziedzinie zdrowia skóry. Polecamy usługę SkinVision osobom, które chcą rozwiać niecierpiące zwłoki wątpliwości, dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w dalszej kolejności, poznać profil ryzyka swojej skóry i przekonać się, jak najmądrzej dbać o stan zdrowia skóry o każdej porze roku.

· Pacjenci mogą wysłać pracownikowi ochrony zdrowia wysokiej jakości zdjęcie swojej zmiany skórnej celem oceny. · Pracownicy ochrony zdrowia otrzymują wynik pochodzący z naszego zatwierdzonego klinicznie algorytmu, który pomaga w diagnozie · Dzięki usłudze SkinVision lekarze mogą szybko zaplanować dodatkową konsultację z pacjentem · Funkcja śledzenia dostępna w aplikacji SkinVision pozwala monitorować skórę na przestrzeni czasu i w razie konieczności przesłać aktualne informacje.

Ryzyko powstania nowotworów skóry jest większe w miejscach urazów (np. blizny po poważnym poparzeniu) oraz na skórze w miejscu dotkliwych infekcji kości. Jednakże nawet w takich przypadkach ryzyko to jest zwykle niskie.

Did this help you?

You are not alone

Jak aplikacja SkinVision pomogła wykryć czerniaka u mojego męża

You are joining more than 1 million people that use
SkinVision to keep their skin healthy.

1.800.000 +

SkinVision users

2.700.000 +

Photos are taken

92.000 +

Skin cancer found

SkinVision can detect

0 %

of skin cancer

Ready to take your first photo?

Download SkinVision from the App Store or Google Play and start checking your skin now.

Related articles

Jak aplikacja SkinVision pomogła wykryć czerniaka u mojego męża